Privacy verklaring

Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Print-Wereld persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

1. Veiligheid

Print-Wereld verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Via deze website worden op verschillende manieren persoonsgegevens over u verzameld, ondermeer wanneer u zich registreerd, een bestelling plaatst en wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief.

De gegevens die door u via de website worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door u gevraagde informatie te kunnen leveren en om u de gevraagde nieuwsbrief(ven) te sturen.

Door deze persoonsgegevens mee te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Print-Wereld deze gegevens mag bewaren en verwerken voor bovengenoemde doeleinden.

Tenzij u hiervoor expliciet uw toestemming geeft zal uw e-mailadres, gebruikersnaam of paswoord in geen geval worden meegedeeld aan  derde partijen.

3. Cookies

Op deze website worden zogenaamde "cookies" gebruikt: kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen. 

De cookies worden op deze website gebruikt om uw de werking van de website te vereenvoudigen. Bijvoorbeeld om de voorkeurstaal te onthouden, om statistieken omtrent het bezoek van de website te verzamelen en voor intern beheer van capaciteit.

U kunt in uw browser het gebruik van cookies uitschakelen. Dit leidt ertoe dat u telkens bij bezoek van de website uw taalkeuze zal moeten maken.

4. Logbestanden

Naast de bovenvermelde gegevens, registreert Print-Wereld bij uw bezoek aan deze website uw IP-adres. uw browser, uw besturingssysteem, uw schermresolutie, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze website, de door u bezochte pagina's op deze website, de datum en tijd van elke door u bezochte pagina, de zoekopdracht die leidde tot het bezoek van deze website, en of u een nieuwe of terugkerende bezoeker bent. Deze informatie wordt niet gelinkt aan uw persoon en enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website.

5. Recht van aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, kunt u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door Print-Wereld te contacteren via het contactformulier.

6. Wijzigingen

Print-Wereld behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 13 juni 2011.

7. Contactgegevens

Print-Wereld is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. U kan Print-Wereld contactren op volgend adres : 

info@print-wereld.com
 

 

 

 

Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.
Aanmelden voor nieuwsbrief
Email: